PROIZVODI BRENDOVA

Flokulanti i koagulanti Flokulanti i koagulanti

Flokulanti su sredstva za bistrenje vode - flotaciju i flokulaciju, te sredstva za ugušćivanje i dehidraciju mulja. Primjenjuje se za pročišćavanje pitkih voda , pročišćavanje i obradu otpadnih komunalnih i industrijskih voda, pripremu tehnoloških voda, obradu i dehidraciju (prešanje ili centrifugiranje) mulja, kao retenciono sredstvo u proizvodnji papira.

Koagulanti su sredstva za bistrenje vode (koagulaciju). To su specijalna pomoćna sredstva koja se koriste za destabilizaciju čestica u procesima separacije čvrsto -tečno(bistrenje vode). Primjenjuju se za pročišćavanje pitkih voda, pročišćavanje i obradu otpadnih komunalnih i industrijskih voda, pripremu tehnoloških voda.

Flocculants are means of sedimentation - flotation and flocculation , and thickeners and sludge dehydration . It is used to purify drinking water , purification and treatment of municipal and industrial waste water , process water preparation , processing and dehydration (pressing or centrifugation ) of sludge , as well as retention agent in papermaking .

Coagulants are means of sedimentation ( coagulation ) . These are special aids to be used to destabilize the particles in the process of separating solid -tečno ( sedimentation ) . They are used for purification of drinking water , purification and treatment of municipal and industrial waste water , preparation of process water .

KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon:
+387 33 425 300

Fax:
+387 33 425 301

Mobitel (GSM):
+387 61 06 06 06

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.